You are currently viewing איך מגדלים גינת איגלו גארדן

איך מגדלים גינת איגלו גארדן

 

עשרת הדברות לגינת איגלו גארדן מוצלחת

 

 

1) השקייה ממוחשבת בטפטפות
יש להשקות באופן סדיר את גינת האיגלו גארדן על ידי מחשב השקייה וטפטפות
 

 

2) דישון
יש לתת לצמחים דשן בצורה סדירה על ידי מערכת ההשקייה (ע"י מדשנת ודשן נוזלי). אם אין יכולת אז יש לדשן באופן ידני ע"י דשן גרגרי. את הדשן הגרגרי יש לטמון בתוך אדמת השיח באמצעות מקל או כלי עזר דומה אחת לחצי שנה. 
 

 

3) התאמת טפטפת לסוג הצמח וגודלו
כל צמח בהתאם לסוגו או גודלו זקוק להספק מים שונה. על כן חשוב לספק לצמחים טפטפת מתאימה. התאמת טפטפת לצמח תומלץ במשתלה. 
 

 

 

4) מדיניות השקייה (לשמש מלאה) 

עונה  מס' השקיות מומלץ ביום ושעות השקייה משך השקייה  ימי השקייה בשבוע  הערות
קיץ 3-4 (7:00, 10:00, 13:00, 16:00) 8 דקות כל פעם כל יום  תוספת בימי שרב קיצוניים
סתיו  2-3 (8:00, 12:00, 16:00) 8 דקות כל פעם כל יום תוספת בימי שרב קיצוניים
חורף 1-2 (8:00, 13:00) 8 דקות כל פעם כל יום לא לכבות השקייה בימי גשם
אביב 2-3 (8:00, 12:00, 16:00) 8 דקות כל פעם כל יום תוספת בימי שרב קיצוניים

בגינות צל או חצי שמש ניתן להפחית את ימי ההשקיה

 

 

5) השרשה לאדמה
השרשת השיח לאדמה מגדילה את חוסנו, השפעתו מעקות מים ומאריכה את חייו.   השיחים יכולים להישאר ניידים אך ורק כאשר משקים ומדשנים סדיר על ידי מערכת השקייה ומדשנת. 

 

 

6) שטיפת מלחים 
הצתברות מלח באדמה מקורה מהמים ומהדישון. קרקע מומלחת מזיקה להתפתחות הצמח, שורשיו ואף מביאה לנבילה. יש לשטוף את האדמה מן המלחים כהוראות הכתובות לעיל. א) שטיפה חודשית – משקים את הגינה שעה ללא דישון 

 

 

 

 

 

7) גיזום ותספורת
ככל שמספרים את השיחים לעיתים קרובות יותר כך הינם מצטופפים ונעשים חזקים יותר. לנוחיותכם ניתן לרכוש מאיתנו תבניות עיצוב. 
 

 

8) תנאי שמש נכונים 
חשוב מאד למקם צמח בתנאי השמש הנכונים לו. לפרטים וייעוץ גלשו באתרינו בקטלוג השיחים או התייעצו עימנו. 
 

 

9) בדיקת תקינות כללית 
בדקו לעיתים שלא נסתמה טפטפת, שאין מזיק או מחלה. 

 

א) כנימות עלה – טיפול בקונפידור

ב) נמלים – טיפול בדיזקטול

ג) חשופיות – טיפול במלטיון

ד) זחלים – טיפול בשימשופר

 

 

10) אהבה 
העניקו תשומת לב, חום ואהבה לשיחים. הוכח מדעית שזה תורם להתפתחות הצמח.